Anbistatus

Het Oranjecomité Terborg is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dit betekent dat het Oranjecomité Terborg en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.
Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Het Oranjecomité Terborg hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

In het kader van deze regeling publiceert het Oranjecomité Terborg de volgende informatie:

  • Naam instelling: Stichting Oranje Comité Terborg
  • KvK nummer: 09159943
  • RSIN nummer: 816862229

Voor de contactgegevens en de samenstelling van het bestuur verwijzen we naar de pagina Over ons.

Doelstelling / actuele beleidsplan van de stichting

Het stimuleren en coördineren van activiteiten / festiviteiten ter viering van de verjaardag van het hoofd van het Koninklijk huis, het gedenken van de gevallenen, het vieren van Bevrijdingsdag en andere activiteiten / festiviteiten ter beoordeling van het bestuur. Het verrichten van alle verder handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting dient hierbij het algemeen belang.

Stichting Oranjecomité Terborg wil dit bereiken door bestaande verenigingen, instellingen en groeperingen te bewegen activiteiten casu quo festiviteiten te organiseren of daarbij behulpzaam te zijn. Het Oranjecomité Terborg zet zich in om naast bestaande activiteiten ook nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor jong en oud. Elk jaar publiceert het Oranjecomité Terborg een programmaboekje met daarin alle activiteiten. Het boekje wordt verspreid begin april in de gemeente Oude IJsselstreek en is ook op de website te lezen.

Om deze activiteiten te organiseren ontvangt Stichting Oranjecomité Terborg subsidie van de gemeente Oude IJsselstreek, sponsorgelden en giften en donaties.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de geleverde diensten.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording 2018 (pdf-bestand)

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Reacties gesloten.